EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:133:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 133, 17 maj 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.133.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 133

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
17 maj 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 451/2013 av den 16 maj 2013 om genomförande av artikel 11.1 och 11.4 i förordning (EU) nr 753/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 452/2013 av den 7 maj 2013 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker [SGB])

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 453/2013 av den 7 maj 2013 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Lakeland Herdwick [SUB])

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 454/2013 av den 7 maj 2013 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Ail fumé d’Arleux [SGB])

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 455/2013 av den 7 maj 2013 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη [Xira Syka Taxiarchi] [SUB])

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 456/2013 av den 16 maj 2013 om övergångsbestämmelser när det gäller kvoter för import av mjölk i enlighet med förordning (EG) nr 2535/2001 och kvoter för import av nötkött i enlighet med förordningarna (EG) nr 412/2008 och (EG) nr 431/2008, med anledningen av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 457/2013 av den 16 maj 2013 om undantag från förordningarna (EG) nr 412/2008 och (EG) nr 431/2008 vad gäller importkvoter för nötkött för perioden mellan den 1 juli 2013 och den 30 juni 2014

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 458/2013 av den 16 maj 2013 om rättelse av kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg

17

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 459/2013 av den 16 maj 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

18

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 460/2013 av den 16 maj 2013 om den minimitullsats för socker som ska fastställas för den tredje delanbudsinfordran inom det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) nr 36/2013

20

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut 2013/219/Gusp av den 16 maj 2013 om genomförande av beslut 2011/486/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

22

 

 

2013/220/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 2 maj 2013 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern (ECB/2013/13)

26

 

 

 

*

Meddelande till läsarna – Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (se omslagets tredje sida)

s3

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top