EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:113:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, R 113, 25 april 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.113.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 113

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
25 april 2013


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 377/2013/EU av den 24 april 2013 om tillfälligt undantag från direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (1)

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 378/2013 av den 24 april 2013 om godkännande av det verksamma ämnet Paecilomyces fumosoroseus stam FE 9901 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (1)

5

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 379/2013 av den 24 april 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

9

 

 

BESLUT

 

 

2013/191/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 22 april 2013 om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna 26.1 a, 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

11

 

 

2013/192/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 22 april 2013 om tillstånd för Republiken Frankrike att tillämpa en nedsatt skattesats för blyfri bensin som används som motorbränsle och frisläpps för förbrukning på Korsika i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG

13

 

 

2013/193/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 22 april 2013 om tillstånd för Republiken Frankrike att tillämpa differentierade skattesatser på motorbränslen i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG

15

 

 

2013/194/EU

 

*

Rådets beslut av den 22 april 2013 om utnämning av en spansk ledamot och en spansk suppleant i Regionkommittén

17

 

 

2013/195/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 23 april 2013 om definition av praktiska modaliteter, enhetliga format och metoder för den radiospektruminventering som fastställts i Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik [delgivet med nr C(2013) 2235]  (1)

18

 

 

2013/196/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 24 april 2013 om ändring av genomförandebeslut 2012/715/EU om upprättande av en förteckning över tredjeländer med ett regelverk som är tillämpligt på aktiva substanser för humanläkemedel och den verksamhet för övervakning och kontroll av efterlevnaden av regelverket som säkerställer en skyddsnivå för folkhälsan som är likvärdig med unionens (1)

22

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top