Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:091:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, R 091, 03 april 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.091.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 91

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
3 april 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 305/2013 av den 26 november 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU avseende harmoniserat tillhandahållande av interoperabelt EU-omfattande eCall (1)

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 306/2013 av den 2 april 2013 om godkännande av ett preparat av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) för avvanda smågrisar och andra avvanda djur av svinfamiljen än Sus scrofa domesticus (innehavare av godkännandet: Kemin Europa NV) (1)

5

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 307/2013 av den 2 april 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

8

 

 

BESLUT

 

 

2013/164/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 27 mars 2013 om upphävande av besluten 2003/135/EG, 2004/832/EG och 2005/59/EG om godkännande av planerna för utrotning av klassisk svinpest och nödvaccinering av vildlevande svin i Tyskland, Frankrike och Slovakien [delgivet med nr C(2013) 1741]

10

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2013/165/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 27 mars 2013 om förekomsten av T-2-toxin och HT-2-toxin i spannmål och spannmålsprodukter (1)

12

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens direktiv 2013/10/EU av den 19 mars 2013 om ändring av rådets direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare för att anpassa dess märkningsbestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 77 av den 20.3.2013)

16

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top