EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:090:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 90, 28 mars 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.090.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 90

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
28 mars 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 295/2013 av den 21 mars 2013 om ändring av förordning (EG) nr 192/2007 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i bland annat Taiwan till följd av en översyn avseende en ”ny exportör” i enlighet med artikel 11.4 i förordning (EG) nr 1225/2009

1

 

*

Rådets förordning (EU) nr 296/2013 av den 26 mars 2013 om ändring av förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

4

 

*

Rådets förordning (EU) nr 297/2013 av den 27 mars 2013 om ändring av förordningarna (EU) nr 44/2012, (EU) nr 39/2013 och (EU) nr 40/2013 vad gäller vissa fiskemöjligheter

10

 

*

Rådets förordning (EU) nr 298/2013 av den 27 mars 2013 om ändring av förordning (EG) nr 314/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

48

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 299/2013 av den 26 mars 2013 om ändring av förordning (EEG) nr 2568/91 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder

52

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 300/2013 av den 27 mars 2013 om ändring av förordning (EU) nr 605/2010 om djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel (1)

71

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 301/2013 av den 27 mars 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på årliga förbättringar av IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards), förbättringscykeln 2009-2011 (1)

78

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 302/2013 av den 27 mars 2013 om ändring av förordning (EG) nr 616/2007 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött med ursprung i Brasilien, Thailand och andra tredjeländer

86

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 303/2013 av den 27 mars 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

90

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 304/2013 av den 27 mars 2013 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från och med den 1 april 2013

92

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2013/160/Gusp av den 27 mars 2013 om ändring av beslut 2011/101/Gusp om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

95

 

 

2013/161/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 11 mars 2013 om ändring av beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG [delgivet med nr C(2013) 1279]  (1)

99

 

 

2013/162/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 26 mars 2013 om fastställande av medlemsstaternas årliga utsläppstilldelningar för perioden 2013–2020 i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut 406/2009/EG [delgivet med nr C(2013) 1708]

106

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top