Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:065:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 65, 8 mars 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.065.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 65

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
8 mars 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 195/2013 av den 7 mars 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG och av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från lätta personbilar och lätta nyttofordon (1)

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 196/2013 av den 7 mars 2013 om ändring av bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010 vad gäller en ny post för Japan i förteckningen över tredjeländer och delar därav från vilka det är tillåtet att importera färskt kött till Europeiska unionen (1)

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 197/2013 av den 7 mars 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 80/2012 om upprättandet av den förteckning över biologiska och kemiska ämnen som anges i artikel 53.1 b i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 198/2013 av den 7 mars 2013 om val av symbol för att identifiera humanläkemedel som ska övervakas ytterligare (1)

17

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 199/2013 av den 7 mars 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

19

 

 

BESLUT

 

 

2013/119/EU

 

*

Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 6 mars 2013 om utnämning av domare i tribunalen

21

 

 

2013/120/EU

 

*

Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 6 mars 2013 om utnämning av en domare i tribunalen

22

 

 

2013/121/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 7 mars 2013 om de säkerhetskrav som Europastandarderna för vissa barnstolar ska uppfylla i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet (1)

23

 

 

2013/122/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 7 mars 2013 om fastställande av den tidpunkt när informationssystemet för viseringar (VIS) ska tas i drift i den fjärde och den femte regionen

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top