Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:062:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, R 062, 06 mars 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.062.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 62

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
6 mars 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 185/2013 av den 5 mars 2013 om avdrag från vissa fiskekvoter som tilldelats Spanien för 2013 och efterföljande år till följd av överfiske av en viss makrillkvot under 2009

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 186/2013 av den 5 mars 2013 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Salame Felino [SGB])

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 187/2013 av den 5 mars 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet eten (1)

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 188/2013 av den 5 mars 2013 om godkännande av det verksamma ämnet mandipropamid i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (1)

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 189/2013 av den 5 mars 2013 om ändring av förordning (EU) nr 185/2010 rörande systemet med känd avsändare (1)

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 190/2013 av den 5 mars 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet natriumhypoklorit (1)

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 191/2013 av den 5 mars 2013 om ändring av förordningarna (EG) nr 798/2008, (EG) nr 119/2009, (EU) nr 206/2010 och beslut 2000/572/EG vad gäller djurskyddsintyget i förlagorna till veterinärintyg (1)

22

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 192/2013 av den 5 mars 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

25

 

 

BESLUT

 

 

2013/114/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 1 mars 2013 om fastställande av riktlinjer för medlemsstaterna för beräkning av förnybar energi från värmepumpar som använder olika värmepumpteknik i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG [delgivet med nr C(2013) 1082]  (1)

27

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top