EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:008:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, R 008, 12 januari 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.008.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 8

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
12 januari 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut 2013/12/Gusp av den 25 oktober 2012 om undertecknande och ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om fastställande av en ram för Republiken Moldaviens deltagande i Europeiska unionens krishanteringsinsatser

1

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om fastställande av en ram för Republiken Moldaviens deltagande i Europeiska unionens krishanteringsinsatser

2

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 13/2013 av den 11 januari 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 394/2012 om fastställande av den kvantitativa gränsen för export av utomkvotssocker fram till slutet av regleringsåret 2012/13 och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 931/2012

8

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 14/2013 av den 11 januari 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

10

 

 

BESLUT

 

 

2013/13/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 12 december 2012 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen från Österrike)

12

 

 

2013/14/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 12 december 2012 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/013 DK/Flextronics från Danmark)

13

 

 

2013/15/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 12 december 2012 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/014 RO/Nokia från Rumänien)

14

 

 

2013/16/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 12 december 2012 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos från Spanien)

15

 

 

2013/17/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 12 december 2012 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles från Italien)

16

 

 

2013/18/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 12 december 2012 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige)

17

 

 

2013/19/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 12 december 2012 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/006 FI/Nokia Salo från Finland)

18

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (EUT L 7 av den 10.1.2009)

19

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top