Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:348:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 348, 18 december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.348.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 348

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
18 december 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1209/2012 av den 13 december 2012 om förbud mot fiske efter kummel i EU-vatten i IIa och IV med fartyg som för tysk flagg

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1210/2012 av den 13 december 2012 om förbud mot fiske efter vitling i VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV med fartyg som för brittisk flagg

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1211/2012 av den 13 december 2012 om förbud mot fiske efter blå marlin i Atlanten med fartyg som för spansk flagg

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1212/2012 av den 17 december 2012 om ändring av förordningarna (EG) nr 2535/2001, (EG) nr 917/2004, (EG) nr 382/2008, (EG) nr 748/2008, (EG) nr 810/2008 och (EG) nr 610/2009 vad gäller anmälningsskyldigheterna inom den samlade marknadsordningen för jordbruket

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1213/2012 av den 17 december 2012 om upphävande av tullförmånerna för vissa förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet i fråga om vissa avdelningar enligt det allmänna preferenssystemet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet

11

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1214/2012 av den 17 december 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

14

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens delegerade direktiv 2012/50/EU av den 10 oktober 2012 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för användningar som innehåller bly (1)

16

 

*

Kommissionens delegerade direktiv 2012/51/EU av den 10 oktober 2012 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för användningar som innehåller kadmium (1)

18

 

 

BESLUT

 

 

2012/788/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 12 december 2012 om Europeiska unionens ekonomiska bidrag under 2012 till 5 medlemsstaters (Irland, Spanien, Frankrike, Malta och Portugal) nationella program för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn [delgivet med nr C(2012) 9187]

20

 

 

2012/789/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 14 december 2012 om ett ekonomiskt bidrag från unionen för 2012 i enlighet med rådets direktiv 2000/29/EG för att täcka Tysklands, Spaniens, Frankrikes, Italiens, Cyperns, Nederländernas och Portugals utgifter för bekämpning av skadegörare på växter eller växtprodukter [delgivet med nr C(2012) 9280]

22

 

 

2012/790/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 14 december 2012 vid tillämpning av rådets beslut 2009/470/EG vad gäller unionens finansiella stöd till EU:s referenslaboratorium för undersökning av förekomsten av restsubstanser från den 1 januari till den 31 december 2012 [delgivet med nr C(2012) 9286]

28

 

 

RIKTLINJER

 

 

2012/791/EU

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 26 november 2012 om ändring av riktlinje ECB/2011/14 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (ECB/2012/25)

30

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1898/2006 av den 14 december 2006 om fastställande av närmare tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 369 av den 23.12.2006)

42

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top