Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:337:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 337, 11 december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.337.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 337

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
11 december 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/763/EU

 

*

Rådets beslut av den 6 december 2012 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1169/2012 av den 10 december 2012 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 542/2012

2

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1170/2012 av den 3 december 2012 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1171/2012 av den 3 december 2012 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1172/2012 av den 3 december 2012 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1173/2012 av den 4 december 2012 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Queso Camerano [SUB])

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1174/2012 av den 5 december 2012 om godkännande av en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Abbacchio Romano [SGB])

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1175/2012 av den 7 december 2012 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Sale Marino di Trapani [SGB])

20

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1176/2012 av den 7 december 2012 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (SGB)]

22

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1177/2012 av den 7 december 2012 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Scottish Wild Salmon (SGB)]

27

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2012 av den 7 december 2012 om förbud mot fiske efter gråsej i områdena IIIa och IV; EU-vatten i IIa, IIIb, IIIc och delsektionerna 22-32 med fartyg som för svensk flagg

29

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1179/2012 av den 10 december 2012 om kriterier för fastställande av när vissa typer av krossglas upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG

31

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1180/2012 av den 10 december 2012 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

37

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1181/2012 av den 10 december 2012 om godkännande av en höjning av gränsvärdena för berikning av vin som produceras med druvor som skördats 2012 i vissa vinodlingsområden

44

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1182/2012 av den 10 december 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

46

 

 

BESLUT

 

 

2012/764/EU

 

*

Rådets beslut av den 6 december 2012 om begäran från Irland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket om inrättande av en europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa

48

 

*

Rådets beslut 2012/765/Gusp av den 10 december 2012 om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut 2012/333/Gusp

50

 

 

2012/766/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 7 december 2012 om ändring av del A i bilaga XI till rådets direktiv 2003/85/EG vad gäller förteckningen över nationella laboratorier med tillstånd att hantera levande mul- och klövsjukevirus [delgivet med nr C(2012) 8900]  (1)

53

 

 

2012/767/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 7 december 2012 om utseende av EU:s referenslaboratorium för mul- och klövsjuka och upphävande av beslut 2006/393/EG [delgivet med nr C(2012) 8901]  (1)

54

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top