Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:336:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 336, 8 december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.336.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 336

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
8 december 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1159/2012 av den 7 december 2012 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1160/2012 av den 7 december 2012 om ändring av förordning (EU) nr 206/2010 vad gäller förlagan till veterinärintyg för tamdjur av nötkreatur avsedda för transitering från Kaliningradområdet till andra områden i Ryssland via Litauens territorium (1)

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1161/2012 av den 7 december 2012 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen fenbendazol (1)

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1162/2012 av den 7 december 2012 om ändring av beslut 2007/777/EG och förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna om Ryssland i förteckningarna över tredjeländer från vilka visst kött samt vissa köttprodukter och ägg får föras in till unionen (1)

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1163/2012 av den 7 december 2012 om regler för förvaltningen och fördelningen av de textilkvoter som fastställts för år 2013 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 517/94

22

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1164/2012 av den 7 december 2012 om ändring av bilagorna I och II till rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land

29

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1165/2012 av den 7 december 2012 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 517/94 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredje länder som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda gemenskapsbestämmelser för import

55

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1166/2012 av den 7 december 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av dimetyldikarbonat (E 242) i vissa alkoholhaltiga drycker (1)

75

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1167/2012 av den 7 december 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

78

 

 

BESLUT

 

 

2012/758/EU

 

*

Europeiska rådets beslut av den 22 november 2012 om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion

80

 

 

2012/759/EU

 

*

Rådets beslut av den 29 november 2012 om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i Världshandelsorganisationens (WTO) allmänna råd om Republiken Tadzjikistans anslutning till WTO

81

 

 

2012/760/EU

 

*

Rådets beslut av den 6 december 2012 om utnämning av en tysk ledamot och en tysk suppleant i Regionkommittén

82

 

 

2012/761/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 november 2012 om godkännande av årliga och fleråriga program som medlemsstaterna lagt fram för år 2013 för utrotning, bekämpning och övervakning av vissa djursjukdomar och zoonoser samt unionens finansiella stöd till dessa program [delgivet med nr C(2012) 8682]

83

 

 

2012/762/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 6 december 2012 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces [delgivet med nr C(2012) 8889]  (1)

94

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top