Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:321:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 321, 20 november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.321.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 321

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
20 november 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/708/EU

 

*

Beslut av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 15 oktober 2010 om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtal om ett gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

1

Avtal om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1083/2012 av den 19 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället (1)

33

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1084/2012 av den 19 november 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

52

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2012/36/EU av den 19 november 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort (1)

54

 

 

BESLUT

 

 

2012/709/Euratom

 

*

Rådets beslut av den 13 november 2012 om antagande av ett kompletterande forskningsprogram för högflödesreaktorn under 2012–2015 som ska genomföras av Gemensamma forskningscentrumet för Europeiska atomenergigemenskapen

59

 

 

2012/710/EU

 

*

Rådets beslut av den 13 november 2012 om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Estland

61

 

*

Rådets beslut 2012/711/Gusp av den 19 november 2012 om unionens åtgärder för att i tredjeländer främja kontrollen av vapenexport och principerna och kriterierna i gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp

62

 

*

Rådets beslut 2012/712/Gusp av den 19 november 2012 om 2013 års konferens om översyn av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring (CWC)

68

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till beslut 2011/50/EU av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 15 oktober 2010 om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtal om ett gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (EUT L 25 av den 28.1.2011)

72

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top