EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:310:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 310, 9 november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.310.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 310

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
9 november 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1039/2012 av den 29 oktober 2012 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av aluminiumradiatorer med ursprung i Folkrepubliken Kina

1

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1040/2012 av den 7 november 2012 om ändring av förordning (EG) nr 754/2009 om uteslutning av vissa fartygsgrupper från den fiskeansträngningsordning som fastställs i förordning (EG) nr 1342/2008 och om ändring av förordningarna (EU) nr 43/2012 och (EU) nr 44/2012 vad gäller vissa fiskemöjligheter

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1041/2012 av den 26 oktober 2012 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar 平谷大桃 (Pinggu Da Tao) (SUB)

17

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1042/2012 av den 7 november 2012 om ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 för att förteckna en auktionsplattform som ska förordnas av Förenade kungariket (1)

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1043/2012 av den 8 november 2012 om godkännande av det verksamma ämnet fosfan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (1)

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1044/2012 av den 8 november 2012 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 vad gäller ursprungsreglerna som ska användas inom ramen för det allmänna preferenssystemet för att ta hänsyn till Guatemalas särskilda situation när det gäller export av vissa fiskeriprodukter till unionen

28

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1045/2012 av den 8 november 2012 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 vad gäller ursprungsreglerna som ska användas inom ramen för det allmänna preferenssystemet för att ta hänsyn till El Salvadors särskilda situation när det gäller export av vissa fiskeriprodukter till unionen

31

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1046/2012 av den 8 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) vad gäller inrapportering av tidsserierna för den nya regionala uppdelningen

34

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1047/2012 av den 8 november 2012 om ändring av förordning (EG) nr 1924/2006 vad gäller förteckningen över näringspåståenden (1)

36

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1048/2012 av den 8 november 2012 om godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk (1)

38

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1049/2012 av den 8 november 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av polyglycitolsirap i flera livsmedelskategorier (1)

41

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1050/2012 av den 8 november 2012 om ändring av förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller polyglycitolsirap (1)

45

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1051/2012 av den 8 november 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

47

 

 

BESLUT

 

 

2012/693/EU

 

*

Rådets beslut av den 7 november 2012 om utnämning av en dansk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

49

 

 

2012/694/EU

 

*

Rådets beslut av den 7 november 2012 om utnämning av en luxemburgsk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

50

 

 

2012/695/EU

 

*

Rådets beslut av den 7 november 2012 om utnämning av en brittisk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

51

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top