EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:299:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 299, 27 oktober 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.299.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 299

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
27 oktober 2012


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/26/EU av den 25 oktober 2012 om ändring av direktiv 2001/83/EG, vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel (1)

1

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av anonyma verk (1)

5

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 994/2012/EU av den 25 oktober 2012 om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet (1)

13

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 995/2012 av den 26 oktober 2012 om fastställande av detaljerade föreskrifter för genomförandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1608/2003/EG om produktion och utveckling av gemenskapsstatistik om vetenskap och teknik (1)

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 996/2012 av den 26 oktober 2012 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 284/2012 (1)

31

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 997/2012 av den 26 oktober 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

42

 

 

BESLUT

 

 

2012/664/EU

 

*

Rådets beslut av den 25 oktober 2012 om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister med Sverige

44

 

*

Rådets beslut 2012/665/Gusp av den 26 oktober 2012 om ändring av beslut 2010/638/Gusp om restriktiva åtgärder mot Republiken Guinea

45

 

 

2012/666/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 25 oktober 2012 om ändring av beslut 2008/855/EG vad gäller djurhälsoåtgärder för att bekämpa klassisk svinpest i Ungern [delgivet med nr C(2012) 7433]  (1)

46

 

 

2012/667/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 25 oktober 2012 om finansiellt stöd från unionen till utgifter i samband med nödåtgärder för att bekämpa aviär influensa i Nederländerna under 2011 [delgivet med nr C(2012) 7440]

47

 

 

2012/668/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 25 oktober 2012 om finansiellt stöd från unionen till utgifter i samband med nödåtgärder för att bekämpa mul- och klövsjuka i Bulgarien under 2011 [delgivet med nr C(2012) 7454]

49

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top