Help Print this page 

Document L:2012:274:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 274, 9 oktober 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.274.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 274

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
9 oktober 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 918/2012 av den 5 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar vad gäller definitioner, beräkning av korta nettopositioner, statskreditswappar med täckning, tröskelvärden för anmälan, likviditetströskelvärden för upphävande av restriktioner, avsevärt prisfall för finansiella instrument och ogynnsamma händelser (1)

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 919/2012 av den 5 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar i fråga om tekniska standarder för tillsyn som anger metoden för beräkning av prisfall för likvida aktier och andra finansiella instrument (1)

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 920/2012 av den 4 oktober 2012 om förbud mot fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten öster om longitud 45° W och i Medelhavet med långrevsfartyg som för flagg från eller är registrerade i Cypern

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 921/2012 av den 8 oktober 2012 om ändring för hundrasjuttionionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

20

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 922/2012 av den 8 oktober 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

22

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2012/24/EU av den 8 oktober 2012 om ändring för anpassning av de tekniska föreskrifterna av rådets direktiv 86/297/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kraftuttagen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul samt skydd av dessa uttag (1)

24

 

 

BESLUT

 

 

2012/624/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 4 oktober 2012 om bemyndigande för Ungern att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

26

 

 

2012/625/EU

 

*

Rådets beslut av den 4 oktober 2012 om utnämning av en cypriotisk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

28

 

 

2012/626/EU

 

*

Rådets beslut av den 4 oktober 2012 om utnämning av sex rumänska ledamöter och fem rumänska suppleanter i Regionkommittén

29

 

 

2012/627/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 5 oktober 2012 om erkännande av Australiens rättsliga och tillsynsmässiga ramar som likvärdiga med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (1)

30

 

 

2012/628/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 5 oktober 2012 om erkännande av Amerikas förenta staters rättsliga och tillsynsmässiga ramar som likvärdiga med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (1)

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top