EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:253:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 253, 20 september 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.253.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 253

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
20 september 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 847/2012 av den 19 september 2012 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller kvicksilver (1)

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 848/2012 av den 19 september 2012 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller fenylkvicksilverföreningar (1)

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 849/2012 av den 19 september 2012 om godkännande av ett preparat av citronsyra, sorbinsyra, tymol och vanillin som fodertillsats för slaktkycklingar, kycklingar som föds upp till värphöns, alla mindre fågelarter avsedda för slakt som föds upp för värpning samt andra avvanda svin (Suidae) än Sus scrofa domesticus (innehavare av godkännandet: Vetagro SpA) (1)

8

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 850/2012 av den 19 september 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

11

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 851/2012 av den 19 september 2012 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av september 2012 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 533/2007

13

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 852/2012 av den 19 september 2012 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av september 2012 inom ramen för de tullkvoter för ägg och äggalbumin som öppnades genom förordning (EG) nr 539/2007

15

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 853/2012 av den 19 september 2012 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av september 2012 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1385/2007

17

 

 

BESLUT

 

 

2012/507/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 7 september 2012 om ändring av beslut ECB/2010/14 om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar (ECB/2012/19)

19

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandebeslut 2011/435/EU av den 19 juli 2011 om erkännande av systemet ”Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED” för att visa att hållbarhetskriterierna uppfylls i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG och 2009/30/EG (EUT L 190 av den 21.7.2011)

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top