Help Print this page 

Document L:2012:251:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 251, 18 september 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.251.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 251

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
18 september 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 826/2012 av den 29 juni 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 med tekniska tillsynsstandarder för krav på anmälan och offentliggörande av korta nettopositioner, för närmare uppgifter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om korta nettopositioner samt för metoden för omsättningsberäkning för att fastställa undantagna aktier (1)

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 827/2012 av den 29 juni 2012 om tekniska genomförandestandarder för metoderna för att offentliggöra nettopositioner i aktier, för formatet på uppgifter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om korta nettopositioner, för typer av avtal, överenskommelser eller åtgärder för att ge tillräckliga garantier för aktiers eller statspappers tillgänglighet för avveckling samt för datum och period för att bestämma huvudhandelsplatsen för en aktie enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (1)

11

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 828/2012 av den 14 september 2012 om förbud mot fiske efter skoläst i EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI och VII med fartyg som för spansk flagg

19

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 829/2012 av den 14 september 2012 om förbud mot fiske efter skoläst i EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV med fartyg som för spansk flagg

21

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 830/2012 av den 14 september 2012 om förbud mot fiske efter lax i EU-vatten i delområdena 22-31 (Östersjön med undantag av Finska viken) med fartyg som för finsk flagg

23

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 831/2012 av den 14 september 2012 om förbud mot fiske efter kummel i EU-vatten i IIa och IV med fartyg som för nederländsks flagg

25

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 832/2012 av den 17 september 2012 om godkännande av ett preparat av ammoniumklorid som fodertillsats för slaktlamm (innehavare av godkännandet: Latochema Co Ltd) (1)

27

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 833/2012 av den 17 september 2012 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av viss aluminiumfolie i rullar med ursprung i Folkrepubliken Kina

29

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 834/2012 av den 17 september 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

47

 

 

BESLUT

 

 

2012/504/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 17 september 2012 om Eurostat

49

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top