Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:219:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 219, 17 augusti 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.219.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 219

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
17 augusti 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 742/2012 av den 16 augusti 2012 om genomförande av artikel 32.1 i förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 743/2012 av den 9 augusti 2012 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar 盐城龙虾 (YANCHENG LONG XIA) (SGB)

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 744/2012 av den 16 augusti 2012 om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller gränsvärden för arsenik, fluor, bly, kvicksilver, endosulfan, dioxiner, Ambrosia spp., diklazuril och lasalocid-A-natrium och åtgärdsgränser för dioxiner (1)

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 745/2012 av den 16 augusti 2012 om koefficienter för spannmål som exporteras i form av Scotch whisky för perioden 2012/2013

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 746/2012 av den 16 augusti 2012 om godkännande av det verksamma ämnet Adoxophyes orana granulovirus i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (1)

15

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 747/2012 av den 16 augusti 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

19

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut 2012/478/Gusp av den 16 augusti 2012 om genomförande av beslut 2011/782/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

21

 

 

2012/479/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 14 augusti 2012 om ändring av beslut 2007/777/EG vad gäller posterna för Israel i förteckningarna över tredjeländer från vilka vissa köttprodukter får föras in till unionen [delgivet med nr C(2012) 5703]  (1)

23

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top