EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:199:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 199, 26 juli 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.199.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 199

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
26 juli 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/428/EU

 

*

Rådets beslut av den 23 juli 2012 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar

1

 

 

2012/429/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 juli 2012 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om handel med delar och komponenter till motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 648/2012 av den 25 juli 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

 

BESLUT

 

 

2012/430/EU

 

*

Rådets beslut av den 26 juni 2012 om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i blandade EU–Efta-kommittén angående antagandet av ett beslut om ändring av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande

6

 

 

2012/431/EU

 

*

Rådets beslut av den 26 juni 2012 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i blandade EU–Efta-kommittén angående antagandet av ett beslut om ändring av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande

15

 

 

2012/432/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 24 juli 2012 om erkännande av ”REDcert”-systemet för att visa överensstämmelse med hållbarhetskriterierna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG och 2009/28/EG

24

 

 

2012/433/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 18 juli 2012 om upphävande av beslut ECB/2012/3 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland i samband med Republiken Greklands erbjudande om skuldbyte (ECB/2012/14)

26

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top