Help Print this page 

Document L:2012:194:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 194, 21 juli 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.194.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 194

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
21 juli 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 665/2012 av den 20 juli 2012 om ändring av förordning (EU) nr 454/2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för persontrafik” i det transeuropeiska järnvägssystemet (1)

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 666/2012 av den 20 juli 2012 om ändring av förordningarna (EG) nr 2092/2004, (EG) nr 793/2006, (EG) nr 1914/2006, (EG) nr 1120/2009, (EG) nr 1121/2009, (EG) nr 1122/2009, (EU) nr 817/2010 och (EU) nr 1255/2010 vad gäller anmälningsskyldigheterna inom ramen för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna och systemen för direktstöd till jordbrukare

3

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 667/2012 av den 20 juli 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2012 av den 20 juli 2012 om utfärdande av importlicenser och tilldelning av importrättigheter för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juli 2012 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 616/2007

8

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 669/2012 av den 20 juli 2012 om fastställande av tilldelningskoefficienten för utfärdande av importlicenser för sockerprodukter inom vissa tullkvoter för vilka det lämnats in ansökningar under perioden 1–7 juli 2012, och om tillfälligt stopp för ansökningar om sådana licenser

10

 

 

BESLUT

 

 

2012/414/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 17 juli 2012 om ändring av bilagorna I–IV till beslut 2006/168/EG vad gäller vissa krav på veterinärintyg för import till unionen av embryon från nötkreatur [delgivet med nr C(2012) 4816]  (1)

12

 

 

2012/415/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 18 juli 2012 om ändring av genomförandebeslut 2011/630/EU vad gäller djurhälsokrav som rör blåtunge- och Simbuvirus [delgivet med nr C(2012) 4882]  (1)

26

 

 

2012/416/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 19 juli 2012 om godkännande av klassificeringsmetoder för slaktkroppar av gris i Belgien [delgivet med nr C(2012) 4933]

33

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2012/417/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 17 juli 2012 om tillgången till och bevarandet av vetenskaplig information

39

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top