Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:177:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 177, 7 juli 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.177.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 177

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
7 juli 2012


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 602/2012/EU av den 4 juli 2012 om ändring av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) i syfte att utvidga den geografiska räckvidden för EBRD:s verksamhet till södra och östra Medelhavsområdet

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/364/EU

 

*

Rådets beslut av den 25 juni 2012 om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

5

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 603/2012 av den 30 april 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

9

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 604/2012 av den 3 juli 2012 om förbud mot fiske efter sej i VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV med fartyg som för spansk flagg

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 605/2012 av den 4 juli 2012 om förbud mot fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten, öster om longitud 45° W, och i Medelhavet med fällor som är registrerade i Spanien

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 606/2012 av 4 juli 2012 om förbud mot fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten öster om longitud 45°W samt i Medelhavet med fällor och långrevsfartyg som för flagg från eller är registrerade i Italien

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 607/2012 av den 6 juli 2012 om detaljerade regler för systemet för tillbörlig aktsamhet samt hur ofta och på vilket sätt de övervakningsorganisationer ska kontrolleras som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (1)

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 608/2012 av den 6 juli 2012 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av de verksamma ämnena denatoniumbensoat, metylnonylketon och växtoljor/grönmyntaolja (1)

19

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 609/2012 av den 6 juli 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

23

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2012/20/EU av den 6 juli 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp flufenoxuron som ett verksamt ämne för produkttyp 8 i bilaga I till direktivet (1)

25

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top