Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:176:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 176, 6 juli 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.176.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 176

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
6 juli 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 592/2012 av den 4 juli 2012 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för bifenazat, kaptan, cyprodinil, fluopikolid, hexytiazox, isoprotiolan, metaldehyd, oxadixyl och fosmet i eller på vissa produkter (1)

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 593/2012 av den 5 juli 2012 om ändring av förordning (EG) nr 2042/2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter (1)

38

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 594/2012 av den 5 juli 2012 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärdena för de främmande ämnena ochratoxin A, icke dioxinlika PCB och melamin i livsmedel (1)

43

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 595/2012 av den 5 juli 2012 om godkännande av det verksamma ämnet fenpyrazamin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (1)

46

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 596/2012 av den 5 juli 2012 om inledande av en undersökning rörande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 467/2010 införts beträffande import av kisel med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av kisel som avsänts från Taiwan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Taiwan eller inte, och om registrering av sådan import

50

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 597/2012 av den 5 juli 2012 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av de verksamma ämnena aluminiumammoniumsulfat, restprodukter från destillering av fett, repellenter (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/fiskolja och urea (1)

54

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 598/2012 av den 5 juli 2012 om ändring för hundrasjuttioandra gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

59

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 599/2012 av den 5 juli 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

62

 

 

BESLUT

 

 

2012/361/Gusp

 

*

Beslut Atalanta/2/2012 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 3 juli 2012 om utnämning av befälhavaren för EU-styrkan för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta)

64

 

 

2012/362/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 4 juli 2012 om ekonomiskt bidrag från unionen till vissa medlemsstater till stöd för frivilliga övervakningsstudier av förluster av samhällen av honungsbin [delgivet med nr C(2012) 4396]

65

 

 

2012/363/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 4 juli 2012 om tillstånd för medlemsstaterna att förlänga provisoriska godkännanden som beviljats de nya verksamma ämnena bixafen, Candida oleophila stam O, fluopyram, halosulfuron, kaliumjodid, kaliumtiocyanat och spirotetramat [delgivet med nr C(2012) 4436]  (1)

70

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top