Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:142:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 142, 1 juni 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.142.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 142

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
1 juni 2012


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 458/2012 av den 31 maj 2012 om genomförande av artikel 11.1 i förordning (EU) nr 377/2012 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Republiken Guinea Bissau

11

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 459/2012 av den 29 maj 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 och kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (1)

16

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 460/2012 av den 29 maj 2012 om förbud mot fiske i kategori 9 (trålare för pelagiskt fiske, med frysanläggning) i Mauretaniens ekonomiska zon för fartyg som för en EU-medlemsstats flagg

25

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 461/2012 av den 31 maj 2012 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik och kommissionens förordningar (EG) nr 1503/2006, (EG) nr 657/2007 och (EG) nr 1178/2008 vad gäller anpassningar som rör avlägsnandet av variablerna för orderingång i industrin (1)

26

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 462/2012 av den 31 maj 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

30

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 463/2012 av den 31 maj 2012 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från och med den 1 juni 2012

32

 

 

BESLUT

 

 

2012/284/Gusp

 

*

Beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Atalanta/1/2012 av den 25 maj 2012 om utnämning av befälhavaren för EU-styrkan för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta)

35

 

*

Rådets beslut 2012/285/Gusp av den 31 maj 2012 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Republiken Guinea-Bissau och om upphävande av rådets beslut 2012/237/Gusp

36

 

 

2012/286/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 31 maj 2012 om inrättande av en expertgrupp för landtransportsäkerhet

47

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top