EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:125:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 125, 12 maj 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.125.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 125

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
12 maj 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om provisorisk tillämpning av interimsavtalet om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan

1

 

 

2012/251/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 april 2012 om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

2

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 405/2012 av den 4 maj 2012 om förbud mot fiske efter nordhavsräka i norska vatten söder om 62° N med fartyg som för svensk flagg

25

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 406/2012 av den 4 maj 2012 om förbud mot fiske efter marulkfiskar i VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 med fartyg som för fransk flagg

27

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 407/2012 av den 4 maj 2012 om förbud mot fiske efter makrill i VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 med fartyg som för portugisisk flagg

29

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 408/2012 av den 11 maj 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

31

 

 

BESLUT

 

 

2012/252/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 13 juli 2011 om det statliga stöd nr C 6/08 (f.d. NN 69/07) som Finland har genomfört till förmån för Ålands Industrihus Ab [delgivet med nr K(2011) 4905]  (1)

33

 

 

2012/253/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 10 maj 2012 om ändring av bilaga II till rådets direktiv 2004/68/EG vad gäller de grundläggande allmänna kriterier som måste uppfyllas för att ett territorium ska anses vara fritt från blåtunga [delgivet med nr C(2012) 2978]  (1)

51

 

 

2012/254/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 10 maj 2012 om att inte ta upp diklorvos för produkttyp 18 i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden [delgivet med nr C(2012) 3016]  (1)

53

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (EUT L 112 av den 30.4.2011)

54

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top