EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:124:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 124, 11 maj 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.124.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 124

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
11 maj 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 398/2012 av den 7 maj 2012 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 492/2010 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av natriumcyklamat med ursprung i bland annat Folkrepubliken Kina

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 399/2012 av den 7 maj 2012 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 400/2012 av den 7 maj 2012 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 401/2012 av den 7 maj 2012 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

15

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 402/2012 av den 10 maj 2012 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av aluminiumradiatorer med ursprung i Folkrepubliken Kina

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 403/2012 av den 10 maj 2012 om ändring för hundrasjuttionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

32

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2012 av den 10 maj 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

34

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2012/16/EU av den 10 maj 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp saltsyra som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

36

 

 

BESLUT

 

 

2012/250/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 8 maj 2012 om ändring av beslut 2008/855/EG vad gäller djurhälsoåtgärder för att bekämpa klassisk svinpest i Tyskland [delgivet med nr C(2012) 2992]  (1)

39

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 35/10/KOL av den 3 februari 2010 om ändring, för åttionde gången, av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd, genom införande av ett nytt kapitel om tillämpningen av reglerna för statligt stöd på radio och tv i allmänhetens tjänst

40

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 392/2012 av den 1 mars 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av torktumlare för hushållsbruk (EUT L 123 av den 9.5.2012)

56

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top