Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:113:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 113, 25 april 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.113.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 113

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
25 april 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 354/2012 av den 23 april 2012 om ändring av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 355/2012 av den 24 april 2012 om ändring av förordning (EG) nr 690/2008 om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker inom gemenskapen

2

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 356/2012 av den 24 april 2012 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1239/2011 vad gäller anbudsperioden inom den andra och de därpå följande delanbudsinfordringarna för regleringsåret 2011/2012 för import av socker till nedsatt tullsats

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 357/2012 av den 24 april 2012 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 29/2012 om saluföringsnormer för olivolja

5

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 358/2012 av den 24 april 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

 

BESLUT

 

 

2012/211/EU

 

*

Rådets beslut av den 13 mars 2012 om ändring av beslut 2011/734/EU riktat till Grekland i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott

8

 

*

Rådets beslut 2012/212/Gusp av den 23 april 2012 om ändring av beslut 2010/639/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

11

 

 

2012/213/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 23 april 2012 om ett tillfälligt undantag från ursprungsreglerna i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 för att ta hänsyn till Swazilands speciella situation när det gäller persikor, päron och ananas [delgivet med nr C(2012) 2511]

12

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 145/2012 av den 16 februari 2012 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen (EUT L 48 av den 21.2.2012)

14

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top