EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:112:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 112, 24 april 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.112.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 112

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
24 april 2012


Innehållsförteckning

 

Sida

 

*

Kommissionens yttrande av den 12 oktober 2011 över Republiken Kroatiens ansökan om anslutning till Europeiska unionen

3

 

*

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2011 om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE)) (Godkännande)

5

 

*

Europeiska unionens råds beslut av den 5 december 2011 om upptagande av Republiken Kroatien som medlem i Europeiska unionen

6

Innehållsförteckning

7

Fördrag mellan Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Europeiska unionens medlemsstater) och Republiken Kroatien om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

10

Akt om villkoren för Republiken Kroatiens anslutning och om anpassning av fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

21

BILAGA I Förteckning över konventioner och protokoll som Republiken Kroatien tillträder vid anslutningen (enligt artikel 3.4 i anslutningsakten)

35

BILAGA II Förteckning över bestämmelser i Schengenregelverket, som det införlivats inom Europeiska unionens ramar, och i de akter som grundas på Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta, vilka ska vara bindande för och tillämpliga i Republiken Kroatien från och med anslutningen (enligt artikel 4.1 i anslutningsakten)

36

BILAGA III Förteckning enligt artikel 15 i anslutningsakten: anpassningar av institutionernas akter

41

BILAGA IV Förteckning enligt artikel 16 i anslutningsakten: andra permanenta bestämmelser

60

BILAGA V Förteckning enligt artikel 18 i anslutningsakten: övergångsbestämmelser

67

BILAGA VI Landsbygdsutveckling (enligt artikel 35.2 i anslutningsakten)

87

BILAGA VII Särskilda åtaganden som gjorts av Republiken Kroatien vid anslutningsförhandlingarna (enligt artikel 36.1 andra stycket i anslutningsakten)

88

BILAGA VIII Åtaganden som gjorts av Republiken Kroatien om omstruktureringen av den kroatiska varvsindustrin (enligt artikel 36.1 tredje stycket i anslutningsakten)

89

BILAGA IX Åtaganden som gjorts av Republiken Kroatien om omstruktureringen av stålsektorn (enligt artikel 36.1 tredje stycket i anslutningsakten)

91

Protokoll om vissa överenskommelser rörande en eventuell engångsöverföring av utsläppsenheter som Republiken Kroatien tilldelats enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar och därmed förbunden kompensation

92

Slutakt

95

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top