Help Print this page 

Document L:2012:106:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 106, 18 april 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.106.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 106

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
18 april 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 325/2012 av den 12 april 2012 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av oxalsyra med ursprung i Indien och Folkrepubliken Kina

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 326/2012 av den 17 april 2012 om fördelningen mellan leveranser och direktförsäljning för de nationella mjölkkvoter som fastställts för 2011/2012 i bilaga IX till rådets förordning (EG) nr 1234/2007

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 327/2012 av den 17 april 2012 om ändring av förordning (EU) nr 1291/2009 rörande tröskelvärden för rapporterande företags ekonomiska storlek och antal i Slovakien

13

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 328/2012 av den 17 april 2012 om ändring av förordning (EG) nr 62/2006 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Telematikapplikationer för godstrafik i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg (1)

14

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 329/2012 av den 17 april 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

 

BESLUT

 

 

2012/197/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 16 april 2012 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces [delgivet med nr C(2012) 2377]  (1)

22

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/198/EU

 

*

Beslut nr 1/2012 av associeringsrådet EU–Tunisien av den 20 februari 2012 om ändring av artikel 15.7 i protokoll 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top