EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:064:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 64, 3 mars 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.064.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 64

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
3 mars 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 180/2012 av den 2 mars 2012 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου [Koufeta Amygdalou Geroskipou] [SGB])

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 181/2012 av den 2 mars 2012 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Melon de Guadeloupe (SGB)]

3

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 182/2012 av den 2 mars 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

5

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2012/7/EU av den 2 mars 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet i syfte att anpassa del III i bilaga II till den tekniska utvecklingen (1)

7

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2012/8/EU av den 2 mars 2012 om ändring av direktiv 2003/90/EG om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv 2002/53/EG vad gäller vilka egenskaper som minst skall ingå i undersökningar samt minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av lantbruksväxter (1)

9

 

 

BESLUT

 

 

2012/136/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 29 februari 2012 om inrättande av den gemensamma infrastrukturen för språkresurser och språkteknologi som ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Clarin Eric) [delgivet med nr C(2012) 1018]

13

 

 

2012/137/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 1 mars 2012 om import till unionen av sperma från tamsvin [delgivet med nr C(2012) 1148]  (1)

29

 

 

2012/138/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 1 mars 2012 om nödåtgärder för att förhindra introduktion och spridning av Anoplophora chinensis (Forster) i unionen [delgivet med nr C(2012) 1310]

38

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 163/2012 av den 23 februari 2012 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin (EUT L 52 av den 24.2.2012)

48

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top