Help Print this page 

Document L:2012:051:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 51, 23 februari 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.051.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 51

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
23 februari 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

 

2012/88/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 25 januari 2012 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet [delgivet med nr K(2012) 172]  (1)

1

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top