Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:037:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 37, 10 februari 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.037.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 37

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
10 februari 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 109/2012 av den 9 februari 2012 om ändring av bilaga XVII (CMR-ämnen) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (1)

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 110/2012 av den 9 februari 2012 om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG och bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna om Sydafrika i förteckningarna över tredjeländer eller delar av tredjeländer (1)

50

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 111/2012 av den 9 februari 2012 om inledande av anbudsförfarandet för stöd för privat lagring av olivolja

55

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 112/2012 av den 9 februari 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

58

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2012/2/EU av den 9 februari 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp koppar(II)oxid, koppar(II)hydroxid och basiskt kopparkarbonat som verksamma ämnen i bilaga I till direktivet (1)

60

 

*

Kommissionens direktiv 2012/3/EU av den 9 februari 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp bendiokarb som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

65

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top