Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:341:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 341, 22 december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.341.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 341

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
22 december 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/863/EU

 

*

Rådets beslut av den 16 december 2011 om den ståndpunkt som ska intas av Europeiska unionen i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer när det gäller ersättandet av bilaga II (Samordningen av socialförsäkringssystemen) till avtalet

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1359/2011 av den 19 december 2011 om ändring av förordning (EU) nr 7/2010 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

11

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1360/2011 av den 20 december 2011 om ändring av förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1361/2011 av den 19 december 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Terre Aurunche (SUB)]

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1362/2011 av den 19 december 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Ptujski lük (SGB)]

21

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1363/2011 av den 19 december 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Ciliegia dell'Etna (SUB)]

23

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1364/2011 av den 19 december 2011 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck (SGB)]

25

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1365/2011 av den 19 december 2011 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Carne De Vacuno Del País Vasco / Euskal Okela (SGB)]

27

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1366/2011 av den 19 december 2011 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Pataca de Galicia / Patata de Galicia (SGB)]

29

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1367/2011 av den 19 december 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Figue de Solliès (SUB)]

31

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1368/2011 av den 21 december 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1121/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller de stödordningar för jordbrukare som föreskrivs i avdelningarna IV och V i den förordningen, och förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn

33

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1369/2011 av den 21 december 2011 om ändring av förordning (EG) nr 952/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet

38

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1370/2011 av den 21 december 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (SGB)]

39

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1371/2011 av den 21 december 2011 om ändring av genomförordning (EU) nr 961/2011 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (1)

41

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1372/2011 av den 21 december 2011 om att inte godkänna det verksamma ämnet acetoklor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens beslut 2008/934/EG (1)

45

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1373/2011 av den 21 december 2011 om undantag av Ices-delområdena 27 och 28.2 från vissa begränsningar av fiskeansträngningarna för 2012, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1098/2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden

47

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1374/2011 av den 21 december 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

48

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2011/100/EU av den 20 december 2011 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (1)

50

 

 

BESLUT

 

 

2011/864/Gusp

 

*

Beslut EUPM/1/2011 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 16 december 2011 om förlängning av mandatet för chefen för Europeiska unionens polisuppdrag i Bosnien och Hercegovina (EUPM BiH)

52

 

 

2011/865/EU

 

*

Rådets beslut av den 19 december 2011 om utnämning av en ledamot i vetenskapliga och tekniska kommittén

53

 

 

2011/866/EU

 

*

Rådets beslut av den 19 december 2011 om kommissionens förslag till rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011 av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

54

 

*

Rådets beslut 2011/867/Gusp av den 20 december 2011 om ändring av beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

56

 

 

2011/868/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 19 december 2011 om ett ekonomiskt bidrag från unionen för 2011 för att täcka Tysklands, Spaniens, Italiens, Cyperns, Maltas, Nederländernas och Portugals utgifter för bekämpning av skadegörare på växter eller växtprodukter [delgivet med nr K(2011) 9243]

57

 

 

2011/869/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2011 om ändring av beslut 2002/364/EG om gemensamma tekniska specifikationer för medicintekniska produkter avsedda för in vitro-diagnostik [delgivet med nr K(2011) 9398]  (1)

63

 

 

2011/870/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 14 december 2011 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2011/25)

65

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftastaternas ständiga kommitté nr 1/2011/SC av den 29 september 2011 om granskning av program och projekt inom ramen för den finansiella mekanismen (2009 – 2014)

67

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 111/2011 av den 21 oktober 2011 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

69

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 112/2011 av den 21 oktober 2011 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

72

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 113/2011 av den 21 oktober 2011 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

74

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 114/2011 av den 21 oktober 2011 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

76

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 115/2011 av den 21 oktober 2011 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

78

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 116/2011 av den 21 oktober 2011 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

80

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 117/2011 av den 21 oktober 2011 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

81

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 118/2011 av den 21 oktober 2011 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

83

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 119/2011 av 21 oktober 2011 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

84

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut av nr 120/2011 den 21 oktober 2011 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

85

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 121/2011 av den 21 oktober 2011 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

86

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 122/2011 av den 21 oktober 2011 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

87

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 1192/2010 av den 16 december 2010 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Ricotta Romana [SUB]) (EUT L 333 av den 17.12.2010)

88

 

*

Rättelse till rådets förordning (EU) nr 631/2011 av den 21 juni 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1255/96 om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter (EUT L 170 av den 30.6.2011)

88

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1168/2001 av den 25 oktober 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 304 av den 22.11.2011)

89

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top