Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:328:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 328, 10 december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.328.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 328

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
10 december 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om ikraftträdandet av avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter, uppnådda på grundval av artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

1

 

 

2011/824/EU

 

*

Rådets beslut av den 20 oktober 2011 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan, om ytterligare liberaliseringsåtgärder för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fisk och fiskeriprodukter och om ändring av Europa–Medelhavsinterimsavtalet om associering om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan

2

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan, om ytterligare liberaliseringsåtgärder för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fisk och fiskeriprodukter och om ändring av Europa–Medelhavsinterimsavtalet om associering om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan

5

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1282/2011 av den 28 november 2011 om ändring och rättelse av kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (1)

22

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1283/2011 av den 5 december 2011 om förbud mot fiske efter rockor i EU-vatten i VIId med fartyg som för nederländsk flagg

30

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1284/2011 av den 5 december 2011 om förbud mot fiske efter andra arter i norska vatten i IV med fartyg som för nederländsk flagg

32

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1285/2011 av den 8 december 2011 om ändring för hundrasextioförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

34

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1286/2011 av den 9 december 2011 om antagande av en gemensam metod för utredning av sjöolyckor och tillbud till sjöss enligt artikel 5.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/18/EG (1)

36

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1287/2011 av den 9 december 2011 om upphävande av förordning (EG) nr 2014/2005 om licenser inom ramen för ordningen för import av bananer till gemenskapen för bananer avsedda för övergång till fri omsättning till en tullsats enligt gemensamma tulltaxan

41

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1288/2011 av den 9 december 2011 om underrättelser om partihandelspriser för bananer inom den samlade marknadsordningen inom jordbruket

42

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1289/2011 av den 9 december 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

43

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1290/2011 av den 9 december 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12

45

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1291/2011 av den 9 december 2011 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar som lämnades in i november 2011 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 2535/2001 kan godtas

47

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2011/97/EU av den 5 december 2011 om ändring av direktiv 1999/31/EG vad gäller särskilda kriterier för lagring av metalliskt kvicksilver som är att betrakta som avfall

49

 

 

BESLUT

 

 

2011/825/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 8 december 2011 om ändring av beslut 2010/221/EU vad gäller nationella åtgärder för att förhindra att vissa sjukdomar hos vattenlevande djur förs in i delar av Irland, Finland och Sverige [delgivet med nr K(2011) 9002]  (1)

53

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/826/EU

 

*

Beslut nr 41/2011 av den gemensamma kommitté som inrättats enligt avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater av den 14 november 2011 beträffande upptagande av organ för bedömning av överensstämmelse i de sektoriella bilagorna om elektromagnetisk kompatibilitet och telekommunikationsutrustning

56

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (EUT L 112 av den 30.4.2011)

58

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1068/2011 av den 21 oktober 2011 till godkännande av ett enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Aspergillus niger (CBS 109 713) och endo-1,4-beta-glukanas framställt av Aspergillus niger (DSM 18404) som fodertillsats för kycklingar som föds upp till värphöns, avelskalkoner, kalkoner som föds upp för avel, andra mindre fågelarter (andra än slaktankor) och burfåglar (innehavare av godkännandet: BASF SE) (EUT L 277 av den 22.10.2011)

59

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top