EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:320:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 320, 3 december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.320.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 320

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
3 december 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om ikraftträdandet av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Argentina i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen

1

 

 

2011/790/EU

 

*

Rådets beslut av den 14 november 2011 om undertecknande av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Centralafrikanska republiken om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog och import av trävaruprodukter till unionen (Flegt)

2

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1256/2011 av den 30 november 2011 om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) nr 1124/2010

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1257/2011 av den 23 november 2011 om ändring av förordning (EG) nr 810/2008 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött

12

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1258/2011 av den 2 december 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för nitrater i livsmedel (1)

15

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1259/2011 av den 2 december 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för dioxiner, dioxinlika PCB och icke dioxinlika PCB i livsmedel (1)

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1260/2011 av den 2 december 2011 om ändring av förordning (EU) nr 945/2010 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som ska hänföras till budgetåret 2011 för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i EU och om undantag från vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 807/2010

24

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1261/2011 av den 2 december 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

26

 

 

BESLUT

 

 

2011/791/EU

 

*

Rådets beslut av den 8 november 2011 om ändring av beslut 2011/734/EU riktat till Grekland i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott

28

 

 

2011/792/Gusp

 

*

Beslut Atalanta/4/2011 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 2 december 2011 om utnämning av befälhavaren för EU-styrkan för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta)

32

 

 

2011/793/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 19 oktober 2011 om Europeiska unionens ståndpunkt i gemensamma jordbrukskommittén som inrättas i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, vad gäller ändring av bilaga 9 till avtalet

33

 

 

2011/794/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 november 2011 om finansiellt stöd från unionen till utgifter i samband med nödåtgärder för att bekämpa aviär influensa i Nederländerna under 2010 [delgivet med nr K(2011) 8714]

37

 

 

2011/795/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 november 2011 om finansiellt stöd från unionen till utgifter i samband med nödåtgärder för att bekämpa vesikulär svinsjuka i Italien under 2009 [delgivet med nr K(2011) 8715]

39

 

 

2011/796/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 november 2011 om finansiellt stöd från unionen till nödåtgärder för bekämpning av aviär influensa i Cloppenburg i Tyskland i december 2008 och januari 2009 [delgivet med nr K(2011) 8716]

41

 

 

2011/797/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 november 2011 om finansiellt stöd från unionen till utgifter i samband med nödåtgärder för att bekämpa Newcastlesjuka i Spanien under 2009 [delgivet med nr K(2011) 8717]

43

 

 

2011/798/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 november 2011 om finansiellt stöd från unionen till nödåtgärder för bekämpning av aviär influensa i Spanien under 2009 [delgivet med nr K(2011) 8721]

45

 

 

2011/799/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 november 2011 om finansiellt stöd från unionen till nödåtgärder för bekämpning av aviär influensa i Polen under 2007 [delgivet med nr K(2011) 8722]

47

 

 

2011/800/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 november 2011 om finansiellt stöd från unionen till nödåtgärder för bekämpning av blåtunga i Tyskland under 2007 [delgivet med nr K(2011) 8723]

49

 

 

2011/801/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 november 2011 om finansiellt stöd från unionen till utgifter i samband med planen för nödvaccinering mot blåtunga i Frankrike under 2007 och 2008 [delgivet med nr K(2011) 8727]

50

 

 

2011/802/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 november 2011 om finansiellt stöd från unionen till utgifter i samband med planen för nödvaccinering mot blåtunga i Italien under 2007 och 2008 [delgivet med nr K(2011) 8728]

52

 

 

2011/803/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 november 2011 om finansiellt stöd från unionen till utgifter i samband med planen för nödvaccinering mot blåtunga i Österrike under 2007 och 2008 [delgivet med nr K(2011) 8729]

54

 

 

2011/804/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 november 2011 om finansiellt stöd från unionen till utgifter i samband med planen för nödvaccinering mot blåtunga i Nederländerna under 2007 och 2008 [delgivet med nr K(2011) 8732]

56

 

 

2011/805/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 november 2011 om finansiellt stöd från unionen till utgifter i samband med planen för nödvaccinering mot blåtunga i Sverige under 2007 och 2008 [delgivet med nr K(2011) 8737]

58

 

 

2011/806/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 november 2011 om finansiellt stöd från unionen till utgifter i samband med planen för nödvaccinering mot blåtunga i Luxemburg under 2007 och 2008 [delgivet med nr K(2011) 8742]

60

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top