EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:319:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 319, 2 december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.319.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 319

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
2 december 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/780/EU

 

*

Rådets beslut av den 28 november 2011 om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1244/2011 av den 1 december 2011 om genomförande av förordning (EU) nr 442/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

8

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1245/2011 av den 1 december 2011 om genomförande av förordning (EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1246/2011 av den 29 november 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Mantecados de Estepa [SGB])

32

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2011 av den 29 november 2011 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

34

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1248/2011 av den 29 november 2011 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

37

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1249/2011 av den 29 november 2011 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

39

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1250/2011 av den 29 november 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) [SGB])

41

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1251/2011 av den 30 november 2011 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden (1)

43

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1252/2011 av den 30 november 2011 om förbud mot fiske efter marulkfiskar i VII med fartyg som för nederländsk flagg

45

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1253/2011 av den 1 december 2011 om ändring av förordningarna (EG) nr 2305/2003, (EG) nr 969/2006, (EG) nr 1067/2008 och (EG) nr 1064/2009 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för import av spannmål från tredjeländer

47

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1254/2011 av den 1 december 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

49

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2011/781/Gusp av den 1 december 2011 om Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina

51

 

*

Rådets beslut 2011/782/Gusp av den 1 december 2011 om restriktiva åtgärder mot Syrien och om upphävande av beslut 2011/273/Gusp

56

 

*

Rådets beslut 2011/783/Gusp av den 1 december 2011 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

71

 

 

2011/784/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 25 augusti 2011 om statligt stöd C 39/09 (f.d. N 385/09) – Lettland – offentlig finansiering av hamninfrastruktur i Ventspils hamn [delgivet med nr K(2011) 6043]  (1)

92

 

 

2011/785/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 28 november 2011 om ändring av beslut 2008/911/EG om upprättande av en förteckning över växtbaserade material, beredningar och kombinationer av dessa avseende deras användning i traditionella växtbaserade läkemedel [delgivet med nr K(2011) 7382]  (1)

102

 

 

2011/786/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 29 november 2011 om de säkerhetskrav som Europastandarder för cyklar, barncyklar och pakethållare ska uppfylla i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG (1)

106

 

 

2011/787/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 29 november 2011 om tillstånd för medlemsstaterna att tillfälligt vidta nödåtgärder för att förhindra spridning av Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. från Egypten [delgivet med nr K(2011) 8618]

112

 

 

2011/788/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 3 november 2011 om ändring av beslut ECB/2010/23 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2011/18)

116

 

 

2011/789/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 16 november 2011 om detaljerade regler och förfaranden för att genomföra de kriterier enligt vilka värdepapperscentraler ges tillträde till de tjänster som Target2-Securities erbjuder (ECB/2011/20)

117

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top