EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:318:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 318, 1 december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.318.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 318

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
1 december 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om ikraftträdandet av avtalet om Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och av fyra därtill hörande avtal

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1238/2011 av den 30 november 2011 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 372/2011 om fastställande av den kvantitativa gränsen för export av utomkvotssocker och isoglukos fram till slutet av regleringsåret 2011/12

2

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1239/2011 av den 30 november 2011 om inledande av en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2011/12 för import av socker enligt KN-nummer 1701 till nedsatt tullsats

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1240/2011 av den 30 november 2011 om undantagsåtgärder avseende utsläppande på unionsmarknaden av socker och isoglukos utöver kvoterna under regleringsåret 2011/2012

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1241/2011 av den 30 november 2011 om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1211/2011 om avdrag från vissa medlemsstaters fångstkvoter för 2011 på grund av överfiske under det föregående året

14

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1242/2011 av den 30 november 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

15

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1243/2011 av den 30 november 2011 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 december 2011

17

 

 

BESLUT

 

 

2011/779/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 25 november 2011 om ett kompletterande ekonomiskt bidrag till medlemsstaternas program för kontroll, inspektion och övervakning av fiske för 2011 [delgivet med nr K(2011) 8359]

20

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 94/2011 av den 30 september 2011 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

31

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 95/2011 av den 30 september 2011 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

32

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 96/2011 av den 30 september 2011 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

34

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 97/2011 av den 30 september 2011 om ändring av bilaga X (Tjänster i allmänhet) till EES-avtalet

35

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 98/2011 av den 30 september 2011 om ändring av bilaga XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuella tjänster och informationssamhället) till EES-avtalet

36

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 99/2011 av den 30 september 2011 om ändring av bilaga XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuella tjänster och informationssamhället) till EES-avtalet

37

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 100/2011 av den 30 september 2011 om ändring av bilaga XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuella tjänster och informationssamhället) till EES-avtalet

38

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 101/2011 av den 30 september 2011 om ändring av bilaga XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuella tjänster och informationssamhället) till EES-avtalet

39

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 102/2011 av den 30 september 2011 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

40

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 103/2011 av den 30 september 2011 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

41

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 104/2011 av den 30 september 2011 om ändring av bilaga XIII (Transport) och protokoll 37 (som innehåller den förteckning som avses i artikel 101) till EES-avtalet

42

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 105/2011 av den 30 september 2011 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

43

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 106/2011 av den 30 september 2011 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

45

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 107/2011 av den 30 september 2011 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

47

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 108/2011 av den 30 september 2011 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

48

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 109/2011 av den 30 september 2011 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

49

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 110/2011 av den 30 september 2011 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

50

 

 

IV   Akter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 397/09/KOL av den 14 oktober 2009 om ändring för sjuttioandra gången av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd genom införandet av ett nytt kapitel om statligt stöd till fartygsförvaltare

51

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top