Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:296:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 296, 15 november 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.296.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 296

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
15 november 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1150/2011 av den 14 november 2011 om ändring av förordning (EU) nr 442/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1151/2011 av den 14 november 2011 om genomförande av förordning (EU) nr 442/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

3

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2011 av den 14 juli 2011 som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar (1)

6

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1153/2011 av den 30 augusti 2011 om ändring av bilaga Ib till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller de tekniska kraven för vaccinering mot rabies (1)

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1154/2011 av den 10 november 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Zgornjesavinjski želodec [SGB])

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1155/2011 av den 10 november 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Šebreljski želodec [SGB])

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1156/2011 av den 10 november 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Kočevski gozdni med [SUB])

18

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1157/2011 av den 10 november 2011 om förbud mot fiske efter sill i EU-vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VIaN med fartyg som för fransk flagg

20

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1158/2011 av den 11 november 2011 om förbud mot fiske efter kolja i IIIa och i EU-vatten i delområdena 22–32 med fartyg som för svensk flagg

22

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1159/2011 av den 11 november 2011 om förbud mot fiske efter torsk i norska vatten i I och II med fartyg som för spansk flagg

24

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1160/2011 av den 14 november 2011 om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk (1)

26

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1161/2011 av den 14 november 2011 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 och kommissionens förordning (EG) nr 953/2009 beträffande förteckningarna över mineralämnen som får tillsättas i livsmedel (1)

29

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1162/2011 av den 14 november 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

31

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1163/2011 av den 14 november 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12

33

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2011/90/EU av den 14 november 2011 om ändring av del II i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG vad gäller ytterligare antaganden vid beräkningen av den effektiva räntan (1)

35

 

 

BESLUT

 

 

2011/734/EU

 

*

Rådets beslut av den 12 juli 2011 riktat till Grekland i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott

38

 

*

Rådets beslut 2011/735/Gusp av den 14 november 2011 om ändring av beslut 2011/273/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

53

 

*

Rådets genomförandebeslut 2011/736/Gusp av den 14 november 2011 om genomförande av beslut 2011/273/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

55

 

 

2011/737/EU, Euratom

 

*

Kommissionens beslut av den 9 november 2011 om ändring av dess arbetsordning

58

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top