EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:287:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 287, 4 november 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.287.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 287

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
4 november 2011


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1104/2011/EU av den 25 oktober 2011 om närmare föreskrifter för tillträde till den offentliga reglerade tjänst som erbjuds via det globala system för satellitnavigering som inrättats genom Galileoprogrammet

1

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1105/2011/EU av den 25 oktober 2011 om förteckningen över resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna och i vilka en visering kan införas samt om införandet av en mekanism för upprättande av denna förteckning

9

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1106/2011 av den 20 oktober 2011 om ändring av förordningar (EU) nr 57/2011 och (EG) nr 754/2009 vad gäller skydd av arten håbrand, vissa TAC och vissa begränsningar av fiskeansträngningen för Tyskland och Irland

13

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1107/2011 av den 28 oktober 2011 om förbud mot fiske efter nordhavsräka i Nafo-område 3L med fartyg som seglar under lettisk flagg

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1108/2011 av den 28 oktober 2011 om undantag från förordningarna (EG) nr 2058/96, (EG) nr 2305/2003, (EG) nr 969/2006, (EG) nr 1918/2006, (EG) nr 1964/2006, (EG) nr 1067/2008 och (EG) nr 828/2009 vad gäller tidpunkterna för inlämnande av ansökningar om och utfärdande av importlicenser under 2012 inom ramen för tullkvoterna för spannmål, ris, socker och olivolja och om undantag från förordningarna (EG) nr 382/2008, (EG) nr 1518/2003, (EU) nr 1178/2010, (EU) nr 90/2011 och (EG) nr 951/2006 vad gäller tidpunkterna för utfärdande av exportlicenser under 2012 inom sektorerna för nötkött, griskött, ägg, fjäderfäkött samt för utomkvotssocker och utomkvotsisoglukos

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1109/2011 av den 3 november 2011 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 2075/2005 vad gäller likvärdiga metoder för undersökning av trikiner (1)

23

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1110/2011 av den 3 november 2011 om godkännande av ett enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Trichoderma reesei (CBS 114044) som fodertillsats för värphöns, mindre fjäderfäarter och slaktgrisar (innehavare av godkännandet Roal Oy) (1)

27

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1111/2011 av den 3 november 2011 om godkännande av Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) som fodertillsats för alla djurarter (1)

30

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1112/2011 av den 3 november 2011 om ändring av bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010 vad gäller posten om Paraguay i förteckningen över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa slag av färskt kött till Unionen (1)

32

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1113/2011 av den 3 november 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

34

 

 

BESLUT

 

 

2011/721/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 3 november 2011 om medgivande av ett undantag på begäran av Italien för regionerna Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte och Venetos räkning i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket [delgivet med nr K(2011) 7770]

36

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top