EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:264:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 264, 8 oktober 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.264.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 264

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
8 oktober 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/663/EU

 

*

Rådets beslut av den 16 juni 2011 om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesien om vissa luftfartsaspekter

1

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesiens regering om vissa luftfartsaspekter

2

 

 

2011/664/EU

 

*

Rådets beslut av den 12 september 2011 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av Internationella studiegruppen för gummis ändrade stadgar och arbetsordning

12

 

*

Stadgar för Internationella studiegruppen för gummi

14

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 996/2011 av den 7 oktober 2011 om ändring av förordningarna (EG) nr 657/2008, (EG) nr 1276/2008 och genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 i fråga om specifika anmälningsskyldigheter inom den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna

25

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 997/2011 av den 7 oktober 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

28

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 998/2011 av den 7 oktober 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12

30

 

 

BESLUT

 

 

2011/665/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 4 oktober 2011 om det europeiska registret över godkända typer av fordon [delgivet med nr K(2011) 6974]  (1)

32

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till beslut 2010/592/EU av företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar av den 29 september 2010 om utnämning av en domare i domstolen (EUT L 261 av den 5.10.2010)

55

 

*

Rättelse till beslut 2010/629/EU av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 20 oktober 2010 om utnämning av en domare i tribunalen (EUT L 278 av den 22.10.2010)

55

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top