Help Print this page 

Document L:2011:256:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 256, 1 oktober 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.256.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 256

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
1 oktober 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

 

2011/633/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 15 september 2011 om gemensamma specifikationer för registret över järnvägsinfrastruktur [delgivet med nr K(2011) 6383]  (1)

1

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top