Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:255:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 255, 1 oktober 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.255.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 255

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
1 oktober 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 974/2011 av den 29 september 2011 om godkännande av det verksamma ämnet akrinatrin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 och kommissionens beslut 2008/934/EG (1)

1

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 975/2011 av den 30 september 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 976/2011 av den 30 september 2011 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 oktober 2011

8

 

 

BESLUT

 

 

2011/643/EU

 

*

Rådets beslut av den 22 september 2011 om utnämning av tre tyska ledamöter och fyra tyska suppleanter i Regionkommittén

11

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2011/644/EU

 

*

Rådets rekommendation av den 15 februari 2011 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (tionde EUF) för räkenskapsåret 2009

12

 

 

2011/645/EU

 

*

Rådets rekommendation av den 15 februari 2011 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (åttonde EUF) för räkenskapsåret 2009

13

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EU) nr 1283/2009 av den 22 december 2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea (EUT L 346 av den 23.12.2009)

14

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top