Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:228:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 228, 3 september 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.228.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 228

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
3 september 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 878/2011 av den 2 september 2011 om ändring av förordning (EU) nr 442/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 879/2011 av den 2 september 2011 om ändring av rådets förordning (EU) nr 57/2011 när det gäller fångstbegränsningar för vitlinglyra och därtill hörande bifångster i Ices-område IIIa och i EU-vatten i Ices-områdena IIa och IV

6

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 880/2011 av den 2 september 2011 om rättelse av förordning (EU) nr 208/2011 om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, kommissionens förordningar (EG) nr 180/2008 och (EG) nr 737/2008 vad gäller förteckningar över och namn på EU-referenslaboratorier (1)

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 881/2011 av den 2 september 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1137/2007 vad gäller sammansättningen hos preparatet Bacillus subtilis DSM 17299 (innehavare av godkännandet: Chr. Hansen A/S) och användningen av preparatet som tillsats i foder som innehåller myrsyra (1)

9

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 882/2011 av den 2 september 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

11

 

*

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 883/2011 av den 25 augusti 2011 om ändring av förordning (EG) nr 25/2009 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2008/32) (ECB/2011/12)

13

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2011/522/Gusp av den 2 september 2011 om ändring av beslut 2011/273/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

16

 

 

2011/523/EU

 

*

Rådets beslut av den 2 september 2011 om partiellt tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

19

 

 

2011/524/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 23 mars 2011 om det statliga stöd C 28/05 (f.d. NN 18/05, f.d. N 517/2000) som Tyskland har genomfört till förmån för Glunz AG och OSB Deutschland GmbH [delgivet med nr K(2011) 1764]  (1)

22

 

 

RIKTLINJER

 

 

2011/525/EU

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 25 augusti 2011 om ändring av riktlinje ECB/2007/9 om monetär statistik samt statistik över finansinstitut och finansmarknader (ECB/2011/13)

37

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top