EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:198:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 198, 30 juli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.198.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 198

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
30 juli 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 748/2011 av den 28 juli 2011 om ändring för hundrafemtiotredje gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 749/2011 av den 29 juli 2011 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (1)

3

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 750/2011 av den 29 juli 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

23

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 751/2011 av den 29 juli 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

25

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 752/2011 av den 29 juli 2011 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 augusti 2011

27

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2011/73/EU av den 29 juli 2011 om ändring av bilagorna I och V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/121/EG om benämningar på textilier för att anpassa bilagorna till den tekniska utvecklingen (1)

30

 

*

Kommissionens direktiv 2011/74/EU av den 29 juli 2011 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG om vissa metoder för kvantitativ analys av binära textilfiberblandningar för att anpassa bilagan till den tekniska utvecklingen (1)

32

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2011/483/Gusp av den 28 juli 2011 om ändring och förlängning av beslut 2010/96/Gusp om Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidratill utbildning av somaliska säkerhetsstyrkor (EUTM Somalia)

37

 

 

2011/484/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 11 juli 2011 om ett formulär för upplysningar om Natura 2000-områden [delgivet med nr K(2011) 4892]

39

 

 

2011/485/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 29 juli 2011 om ändring av beslut 2005/50/EG om harmonisering av radiospektrumet i frekvensbandet 24 GHz för den tidsbegränsade användningen av kortdistansradarutrustning för bilar i gemenskapen [delgivet med nr K(2011) 5444]  (1)

71

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top