EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:193:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 193, 23 juli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.193.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 193

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
23 juli 2011


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut nr 448/2011/EU av den 19 juli 2011 om ändring av beslut 2004/162/EG vad gäller vilka produkter som kan komma att omfattas av befrielse från eller nedsättning av sjötull

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/449/EU

 

*

Rådets beslut av den 28 juni 2011 om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta inom gemensamma förvaltningskommittén för sanitära och fytosanitära åtgärder, inrättad genom avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, vad gäller ändringen av tillägg V.A till bilaga IV till det avtalet (1)

5

 

 

2011/450/EU

 

*

Rådets beslut av den 19 juli 2011 om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

9

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 716/2011 av den 19 juli 2011 om fastställande av fiskemöjligheter avseende ansjovis i Biscayabukten under fiskesäsongen 2011/2012

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 717/2011 av den 20 juli 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Cornish Pasty [SGB])

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 718/2011 av den 20 juli 2011 om godkännande av en större ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Riviera Ligure [SUB])

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 719/2011 av den 20 juli 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (saucisson de l’Ardèche [SGB])

17

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 720/2011 av den 22 juli 2011 om ändring av förordning (EG) nr 272/2009 om komplettering av de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart när det gäller infasning av säkerhetskontroller av vätskor, aerosoler och geler vid EU-flygplatser (1)

19

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 721/2011 av den 22 juli 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

22

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 722/2011 av den 22 juli 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

24

 

 

BESLUT

 

 

2011/451/EU

 

*

Rådets beslut av den 19 juli 2011 om utnämning av två slovakiska ledamöter och fyra slovakiska suppleanter i Regionkommittén

26

 

 

2011/452/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 23 februari 2011 om det statliga stöd C 48/08 (f.d. NN 61/08) som Grekland har genomfört till förmån för Ellinikos Xrysos SA [delgivet med nr K(2011) 1006]  (1)

27

 

 

2011/453/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 13 juli 2011 om antagande av riktlinjer för medlemsstaternas rapportering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU [delgivet med nr K(2011) 4947]

48

 

 

2011/454/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 22 juli 2011 om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Litauen [delgivet med nr K(2011) 5137]  (1)

50

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/455/EU

 

*

Beslut nr 1/2011 från gemenskapens och Schweiz gemensamma kommitté för landtransporter av den 10 juni 2011 om rabatt på kilometeravgiften för trafik med tunga lastbilar för fordon i euro-utsläppsklasserna II och III utrustade med godkänt system för partikelavskiljning

52

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top