EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:183:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 183, 13 juli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.183.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 183

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
13 juli 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik om Europeiska unionens anslutning till fördraget om internationell järnvägstrafik (Cotif) av den 9 maj 1980, ändrat genom Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 668/2011 av den 12 juli 2011 om ändring av förordning (EG) nr 174/2005 om införande av restriktioner på tillhandahållande av bistånd som rör militär verksamhet till Elfenbenskusten

2

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 669/2011 av den 12 juli 2011 om ändring av förordning (EG) nr 376/2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 670/2011 av den 12 juli 2011 om ändring av förordning (EG) nr 607/2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter

6

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 671/2011 av den 12 juli 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

14

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2011/411/Gusp av den 12 juli 2011 om Europeiska försvarsbyråns stadga, säte och verksamhetsregler och om upphävande av gemensam åtgärd 2004/551/Gusp

16

 

*

Rådets beslut 2011/412/Gusp av den 12 juli 2011 om ändring av beslut 2010/656/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten

27

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2011/413/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 11 juli 2011 om initiativet för gemensam programplanering för forskning ”längre liv, bättre livskvalitet – den demografiska förändringens möjligheter och utmaningar”

28

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2011/122/EU av den 22 februari 2011 om undantag från ursprungsreglerna i rådets beslut 2001/822/EG när det gäller vissa fiskeriprodukter som importeras från Saint-Pierre och Miquelon (EUT L 49 av den 24.2.2011)

31

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top