EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:163:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 163, 23 juni 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.163.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 163

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
23 juni 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut 2011/361/Gusp av den 20 december 2010 om ingående och undertecknande av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Serbien om fastställande av en ram för Republiken Serbiens deltagande i Europeiska unionens krishanteringsinsatser

1

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Serbien om fastställande av en ram för Republiken Serbiens deltagande i Europeiska unionens krishanteringsinsatser

2

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 602/2011 av den 20 juni 2011 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 603/2011 av den 20 juni 2011 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 604/2011 av den 20 juni 2011 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

12

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 605/2011 av den 20 juni 2011 om förbud mot fiske efter torsk i NAFO 3M-vatten med fartyg som för tysk flagg

14

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 606/2011 av den 20 juni 2011 om förbud mot fiske efter kungsfisk i NAFO 3LN-vatten med fartyg som för tysk flagg

16

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 607/2011 av den 22 juni 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

18

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 608/2011 av den 22 juni 2011 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar som lämnades in i juni 2011 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 2535/2001 kan godtas

20

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 609/2011 av den 22 juni 2011 om avslutande av det tillfälliga stoppet för ansökningar om importlicenser för sockerprodukter inom vissa tullkvoter

22

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 610/2011 av den 22 juni 2011 om tilldelning av importrättigheter på grundval av ansökningar inlämnade för perioden 1 juli 2011–30 juni 2012 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 431/2008 för fryst kött av nötkreatur

23

 

 

BESLUT

 

 

2011/362/Euratom

 

*

Rådets beslut av den 17 juni 2011 om förlängning av status för Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) som gemensamt företag

24

 

 

2011/363/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 20 juni 2011 om bemyndigande för Rumänien att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

26

 

 

2011/364/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 15 september 2010 om det statliga stöd C 26/09 (f.d. N 289/09) som Lettland planerar att genomföra till förmån för omstruktureringen av AS Parex banka [delgivet med nr K(2010) 6202]  (1)

28

 

 

2011/365/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 17 juni 2011 om ändring av beslut 2006/197/EG vad gäller förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av befintligt foder som framställts av den genetiskt modifierade majslinjen 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr K(2011) 4159]  (1)

52

 

 

2011/366/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 17 juni 2011 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr K(2011) 4164]  (1)

55

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top