EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:158:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 158, 16 juni 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.158.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 158

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
16 juni 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 566/2011 av den 8 juni 2011 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 och kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (1)

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 567/2011 av den 14 juni 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Porchetta di Ariccia [SGB])

25

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 568/2011 av den 14 juni 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Miód drahimski [SGB])

27

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 569/2011 av den 15 juni 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

29

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 570/2011 av den 15 juni 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

31

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 571/2011 av den 15 juni 2011 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 juni 2011

33

 

 

BESLUT

 

 

2011/341/Gusp

 

*

Beslut Atalanta/2/2011 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 15 juni 2011 om utnämning av EU:s operationschef för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta)

36

 

 

2011/342/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 9 maj 2011 om ändring av beslut ECB/2004/3 om allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar (ECB/2011/6)

37

 

 

IV   Akter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 341/09/KOL av den 23 juli 2009 om den anmälda ordningen avseende skatteförmåner för vissa kooperativ (Norge)

39

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 446/2011 av den 10 maj 2011 om införande av ett preliminärt antidumpningsförfarande beträffande import av vissa fettalkoholer och blandningar av dessa med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia (EUT L 122 av den 11.5.2011)

54

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top