Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:152:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 152, 11 juni 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.152.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 152

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
11 juni 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 559/2011 av den 7 juni 2011 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för kaptan, karbendazim, cyromazin, etefon, fenamifos, tiofanatmetyl, triasulfuron och tritikonazol i eller på vissa produkter (1)

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 560/2011 av den 10 juni 2011 om avslutande av försäljningen enligt förordning (EU) nr 1017/2010 om inledande av försäljning på den inre marknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

22

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 561/2011 av den 10 juni 2011 om avslutande av försäljningen enligt förordning (EU) nr 447/2010 om inledande av försäljning av skummjölkspulver genom anbudsinfordran

23

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 562/2011 av den 10 juni 2011 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som ska hänföras till budgetåret 2012 för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i Europeiska unionen och om undantag från vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 807/2010

24

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 563/2011 av den 10 juni 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

30

 

 

BESLUT

 

 

2011/338/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 10 juni 2011 om ekonomiskt stöd från unionen för perioden 1 april 2011–31 december 2011 till Europeiska unionens referenslaboratorium för bihälsa [delgivet med nr K(2011) 3767]

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top