EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:147:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 147, 2 juni 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.147.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 147

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
2 juni 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 536/2011 av den 1 juni 2011 om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG och bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna om Sydafrika i förteckningarna över tredjeländer eller delar av tredjeländer (1)

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 537/2011 av den 1 juni 2011 om mekanismen för tilldelning av de mängder kontrollerade ämnen som tillåts för laboratorie- och analysändamål inom unionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet

4

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 538/2011 av den 1 juni 2011 om ändring av förordning (EG) nr 607/2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter

6

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 539/2011 av den 1 juni 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

13

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2011/63/EU av den 1 juni 2011 om ändring, för anpassning till tekniska framsteg, av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen

15

 

 

BESLUT

 

 

2011/326/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 30 maj 2011 om ändring av genomförandebeslut 2011/77/EU om beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen till Irland

17

 

 

2011/327/EU

 

*

Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 1 juni 2011 om hanteringen av handlingar om EU:s civila krishanteringsuppdrag och militära operationer och om upphävande av beslut 2008/836

20

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top