Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:140:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 140, 27 maj 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.140.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 140

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
27 maj 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2009–2014

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 520/2011 av den 25 maj 2011 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för resthalter av benalaxyl, boskalid, buprofezin, karbofuran, karbosulfan, cypermetrin, fluopikolid, hexytiazox, indoxakarb, metaflumizon, metoxifenozid, parakvat, prokloraz, spirodiklofen, protiokonazol och zoxamid i eller på vissa produkter (1)

2

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 521/2011 av den 26 maj 2011 om ändring av förordning (EG) nr 620/2009 om förvaltning av importtullkvoter för nötkött av hög kvalitet

48

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 522/2011 av den 26 maj 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

50

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 523/2011 av den 26 maj 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

52

 

 

BESLUT

 

 

2011/311/EU

 

*

Rådets beslut av den 19 maj 2011 om utnämning av en dansk ordinarie ledamot i Regionkommittén

54

 

*

Rådets beslut 2011/312/Gusp av den 26 maj 2011 om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2005/889/Gusp om inrättande av Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah)

55

 

 

2011/313/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 26 maj 2011 om anpassningen av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas från och med den 1 februari 2010, 1 mars 2010, 1 april 2010, 1 maj 2010 och 1 juni 2010 på lönerna till de tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska unionen som tjänstgör i tredjeländer

56

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top