Help Print this page 

Document L:2011:139:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 139, 26 maj 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.139.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 139

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
26 maj 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

 

2011/291/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 26 april 2011 om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Rullande materiel – Lok och passagerarfordon” i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionell trafik [delgivet med nr K(2011) 2737]  (1)

1

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top